Privacyverklaring WE-link

Privacyverklaring WE-link
25 oktober 2021

WE-link
Bellstraat 7
3861NP Nijkerk

info@we-link.nl
06-81153568
06-43007071

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van WE-link. In dit document wordt beschreven hoe WE-link omgaat met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens binnen WE-link worden vertrouwelijk behandeld.

Wat doet WE-link?
Wij organiseren sportevenementen, ondersteunen bedrijven op het gebied van bedrijfsvitaliteit en geven advies rondom sportevenementen. Daarnaast stimuleren wij met een aantal van onze activiteiten sporten voor het Goede Doel.

Welke persoonsgegevens verwerkt WE-link?
Deelnemers aan evenementen
WE-link is de organisator van diverse sportevenementen. Om deel te nemen aan een sportevenement vragen wij om diverse persoonsgegevens. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door WE-link opgenomen in een document. Met de inschrijving van een sportevenement gaat de deelnemer akkoord met de overeenkomst, waarin de deelnemer aan de organisator toestemming verleent tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Daarnaast verleent de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot het openbaar maken van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Website
Via onze website www.we-link.nl kan contact met ons worden opgenomen via een contactformulier. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om een naam en mailadres. Deze persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen reageren op het verstuurde contactformulier. Het verstuurde contactformulier komt terecht in de mailbox van WE-link. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Google Analytics
Voor de statistieken van onze website www.we-link.nl maken wij gebruiken van Google Analytics. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Binnen Google Analytics maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. De optie om gegevens van Google Analytics te delen is uitgeschakeld en de cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google Analytics.

Rechten
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens die over hem of haar zijn verzameld. Neem hiervoor contact met ons op via info@we-link.nl. Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Om bezwaar te maken kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder heb je het recht op overdracht van gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door WE-link. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.